Tredje steget mot att Bli Skuldfri & Bli Rik

I det andra steget mot att Bli Skuldfri & Bli Rik gick vi igenom vikten av att ha full koll på sin ekonomiska situation när det kommer till skulder. Att veta hur mycket man har i skuld är oerhört viktigt. Samt vem man är skyldig pengar och vad är räntan på skulderna.

Att ha full koll på sin ekonomiska situation och sina skulder, jämförde vi med ett navigationsprogram som visar hur man tar sig från punkt A till punkt B. Du kan även jämföra det med att vara en orienterare. En orienterare har en karta där ett antal kontrollstationer är utmärkta och som orienteraren måste till för att stämpla att hon/han har hittat dem. Det första en orienterare brukar göra är att lokalisera sig, genom att kolla på sin omgivning och försöka identifiera var på kartan hon/han befinner sig. När hon/han först vet var någonstans hon/han är på kartan, så är det lättare att ta ut en riktning mot en kontrollstation.

Vad är tredje steget mot att Bli Skuldfri och Bli Rik?

Det tredje steget kan enkelt sammanfattas som inventering del 2.

Det du nu skall inventera och få koll på vilka inkomsterutgifter och tillgångar du har. Inkomster är pengar som du får inUtgifter är pengar som du låter åka ut från t.ex. ditt bankkonto eller din plånbok. Tillgång(ar) förklaras enklast att vara något som har ett ekonomiskt värde.

Att du får koll på vilka inkomsterutgifter och tillgångar du har, är också en oerhört viktig del i formeln för att Bli Skuldfri & Bli Rik.

Låt oss börja med tillgångar.

Vilka är dina tillgångar?

Med papper och penna skall du nu skriva ner vilka tillgångar du har; med andra ord, sådant som har ett ekonomiskt värde. Låt mig ge dig ett tips, skriv ner dig själv som en tillgång. Många har en tendens att missa detta, men faktum är ju att du själv är ju en tillgång som är värdefull. Om du anmäler dig till Bli Skuldfri; Bli Rik’s maillista, kommer du få tillgång till information som bland annat belyser ämnet att du själv är en tillgång.

 Vad har du som har ett ekonomiskt värde?

En man som fick i uppgift av sin mentor att göra en inventering av sin ekonomiska situation, skrev en lång lista över tillgångar han hade. Han tog med allt han ägde och hade. Han skrev ner sina skor som tillgångar och satte ett värde (belopp) på dem. Givetvis kunde han inte sätta nypris på sina gamla skor, men han ansåg att de måste ju ändå ha något värde.

När du skriver ner dina tillgångar, så ta med så mycket du kan och som har ett ekonomiskt värde, alltså något som du faktiskt skulle kunna sälja och få pengar för. Även om det är 5 eller 10 kronor det rör sig om, så är det ändå 5 eller 10 kronor!

Exempel på tillgångar är bilbostadsrätt, köksbord, dator, kläder, hushållsapparater med mera.

Vilka inkomster har du?

Efter att du har sammanställt vilka tillgångar du har, så skall du nu göra detsamma över vilka inkomster du har. Inkomster kan enkelt förklaras som att vara pengar som kommer in till ditt bankkonto (eller din plånbok).

Om du till exempel har fler än en arbetsgivare, så skriver du ner de olika arbetsgivarna och vad din inkomst är som du erhåller från respektive av dem. Glöm inte att även skriva ner om det är månadsinkomst eller veckoinkomst.

Har du barn och erhåller barnbidrag så är ju även detta en form av inkomst, den skall alltså också skrivas ner.

Om du anmäler dig till Bli Skuldfri; Bli Rik’s maillista, så kommer du erhålla information kring inkomster och inkomstkällor.

Vilka utgifter har du?

Sist men inte minst (och även oerhört viktigt) är att inventera och sammanställa dina utgifterUtgifter är de som tar pengar från ifrån dig. Pengar som åker ut från din plånbok eller ditt bankkonto.

Enklast är att göra en så kallad månadssammanställning, vilket innebär att du sammanställer alla dina utgifter som du har under en månad.

Exempel på utgifter är hyra, mat, kläder, amorteringar på lån, transport (bensin), mobilabonnemang, internetabonnemang, försäkringar, medlemsavgifter med mera.

Sammanställ utgifterna rakt upp och ner på ett papper. Ifall du har utgifter i form av räkningar som du betalar kvartalsvis eller halvårsvis, skriv det beloppet inom parentes och dela sedan beloppet så att du får det per månad. Även om du nu inte gör själva betalningen per månad.

Uppgift

Uppgiften är rätt uppenbar tror jag. Se till att utföra de tre inventeringarna och sammanställningarna som nämnts ovan. Var noggrann! Ju mer noggrann du är, desto mer gynnar det dig längre fram mot att Bli Skuldfri & Bli Rik.

Nästa steg

I det fjärde steget mot att Bli Skuldfri & Bli Rik, kommer vi ge oss in på att skapa en enkel privatekonomisk översikt.

Tips

En del människor har svårt att få full koll på sina utgifter. Detta med anledning av att de inte ser var alla pengar tar vägen. Det är lätt att köpa en fika, lite godis eller frukt. Man tar fram en hundralapp och betalar, men man minns sedan inte vad det var man köpte.

Ett tips är att antingen se till att spara alla kvitton på alla köp som du gör. Eller än bättre. Ha ett litet noteringsblock med dig när du är ute. För varje köp du gör, skriver du ner vad du köpte och hur mycket det kostade. Detta är ofta en riktig aha upplevelse för många människor som inte vet var pengarna tar vägen, när de väl sätter sig ner och går igenom sina inköp.

Om du fann detta blogginlägg värdefullt och innehålls rikt, skulle jag uppskatt om du vill kommentera och/eller dela med andra på Social Medier. Du kan enkelt klicka på några av ikonerna nedan.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmailby feather