Fjärde steget mot att Bli Skuldfri & Bli Rik

I det tredje steget mot att Bli Skuldfri & Bli Rik gick vi igenom vikten av att göra en inventering del 2. Du skulle inventera och sammanställa vilka tillgångarinkomster och utgifter du har när det kommer till Din privatekonomi.

När det kommer till din privatekonomi, så är det inte enbart skulder som är viktiga att ha koll på. Det är även oerhört viktigt att ha koll på hur pengarna flödar i din privata ekonomi. Hur mycket pengar kommer in (inkomster) och hur mycket pengar åker ut (utgifter).

Koll på pengaflöde (eng. cashflow) är minst lika viktigt som att ha koll på sina skulder.

Vad är fjärde steget mot att Bli Skuldfri & Bli Rik?

Det fjärde steget handlar om att skaffa sig en total översikt av sin privata ekonomi. Och detta kan man göra genom att göra en privatekonomisk kvadrat.

Då du har gjort uppgifterna i de föregående stegen, så har du nu fått kontroll över de totala beloppen per respektive område. Nämligen dina skulder, dina tillgångar, dina inkomster och dina utgifter.

För att överblicka dessa på ett enkelt sätt så tar du åter fram ett papper och en penna och ritar en kvadrat (fyrkant). Dela sedan upp kvadraten i fyra lika stora delar. Detta gör du enklast genom att rita ett kors i kvadraten.

I rutan längst upp till vänster skriver du Inkomster. I rutan längst upp till höger, skriver du Utgifter. I rutan längst ner till vänster skriver du Tillgångar. Och i rutan längst ner till höger skriver du Skulder. Se bilden nedan för att få en bild av hur det skall se ut.

Ekonomisk Kvadrat

Ta nu de totala beloppen som du räknat ut från de tidigare stegen som du gjort för respektive område (inkomster, utgifter, tillgångar och skulder) och för in dessa i respektive ruta i kvadraten.

Du får nu en enkel och bra överblick över dels hur ditt pengaflöde ser ut (inkomster minus utgifter), samt hur din ekonomiska situation ser ut i jämförelse mellan tillgångar och skulder.

Uppgift

Se till att göra din personliga privatekonomiska kvadrat. Ta sedan och reflektera över hur det ser ut. Är situationen vad du föreställde dig?

Rita till pilar som mellan rutorna i kvadraten som visar hur du tror att pengarna flödar genom kvadraten.

Nästa steg

I det femte steget mot att Bli Skuldfri & Bli Rik skall vi börja titta på vad för aktiviteter som du kan göra för att börja påverka din privata ekonomi till en positiv situation.

Fann du detta inlägg värdefullt? Dela gärna på Sociala Medier genom att klicka nedan, alternativt kommentera ifall du vill göra din röst hörd!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmailby feather