Vad är det som gör rika personer rika?

Har du någon gång fantiserat om att vara rik, alltså ekonomiskt riktigt rik? Kanske rentav fantiserat om tanken att vara ekonomiskt oberoende?

Jag tror att många människor ofta önskar och drömmer om att vara riktigt rika. Alltså ekonomiskt rika. Att överhuvudtaget inte behöva fundera över det här med pengar. Min uppfattning är att nästan alla människor associerar personlig frihet med att vara rik. Och på ett sätt är det inte vidare konstigt, för vi lär oss från barnsben vilket makt och påverkan pengar har på våra liv. Vi lär oss att om man har pengar, så kan man köpa sig saker som man vill ha eller köpa upplevelser rättare sagt.

Men intressant nog, så verkar det vara ytterst få som verkligen tar steget till att studera ämnet ekonomisk rikedom. Det är som att majoriteten av oss är ”programmerade” att tänka det inte är möjligt för oss att bli rika och skapa en ekonomiskt rikedom. Känner du igen dig?

Det som också är intressant, är att ekonomiskt rika och förmögna personer har noga studerats över mycket lång tid. Och man har identifierat flera ”nycklar” som är mer eller mindre gemensamma för alla ekonomiskt rika och förmögna personer. Det finns till och med flera böcker skrivna om hur man blir rik, ändå så är det så få som ens köper sig en sådan bok för att så kännedom om vad det är som gör rika personer rika.

Jag har tänkt att skriva några blogginlägg kring även detta ämne, i hopp om att det kan ge dig en sporre och tanke att inse att det finns en möjlighet att även du kan påverka din ekonomiska situation. Att inte bara bli skuldfri utan också bli rik.

Målet blir att ge svaren på vad är det som gör rika personer rika.

Hur ser rika personer på pengar?

Om du och jag skulle träffas över en fika och så skulle jag be dig beskriva hur ser du på pengar? Vad skulle du ge för svar till mig då?

Är det ”roten till allt ont”? Eller är det ett ”onödigt måste”?

I mina studier av ekonomiskt rika och förmögna personer som jag skaffat mig genom att läsa och lyssna till denna kategorin av personer; är först och främst att deras syn på pengar är att det inte är något annat än ett medel. Vissa kallar det även för ett verktyg. Ett verktyg för att skapa. Skapandet kan bestå i att förverkliga en idé. Det kan vara en affärsidé, det kan vara en produkt eller tjänst. Det kan även vara möjligheten att skapa förutsättningar för att skaffa sig upplevelser.

Många av de som är ekonomiskt rika och även nått positionen ekonomiskt oberoende, att inte behöva oroa sig alls för pengar, har inte pengar som en drivkraft. Pengarna är enbart ett sätt att mäta hur bra eller dåligt någonting går. De använder det alltså som en form av mätsticka.

I nästa blogginlägg skall vi kika närmare på vad det är som de rika personerna fokuserar på och som gör att de blir rika. Vad är det som de kan och känner till, som de omsätter i praktiken och som ger de ekonomiska resultaten?

Det är det som vi skall kika vidare på i kommande blogginlägg.

Tills dess, rekommenderar jag dig att köpa en bok som heter Fattiga & Rika – sanningen om svenskarnas privatekonomi. Du kan enkelt klicka på mer information nedan. Denna bok är lättläst och ger en riktig bra förklaring av hur det ekonomiskt ser ut för oss svenskar och vår privatekonomi. Det tas även upp i boken om hur många rika personer det finns i Sverige och vad som står bakom deras rikedom.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmailby feather